1.7.2017 - 31.8.2017 - Hlavní prázdniny

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Výsledky a bodové hranice pro přijetí k bakalářskému studiu 2017/2018

Související stránky

Dosažený počet bodů a výsledek (ne)přijetí uchazeč zjistí v informačním systému VŠE v Praze na následujícím odkazu:

Na obory bakalářského studijního programu na Fakultě financí a účetnictví pro akademický rok 2017/2018 byli přijati uchazeči, kteří:

  • dosáhli středoškolského vzdělání a doloží to maturitním vysvědčením (resp. nostrifikační doložkou v případě vzdělání ze zahraničí) při zápisu do studia dne 20. 6.  2017,
  • v součtu z obou testů získali alespoň následující počet bodů:
Zkratka Obor akademický rok 2017/2018 - minimální počet bodů
BP Bankovnictví a pojišťovnictví 115
DP Zdanění a daňová politika 107
FI Finance 126
UC Účetnictví a finanční řízení podniku 113
UP2 Vzdělávání v ekonomických předmětech 54

Více informací pro zájemce o bakalářské studium najdete na následující stránce:

Výsledky jsou přístupné po zadání rodného čísla. Cizinci mají rodné číslo uvedené v elektronické přihlášce. Na shora uvedeném odkazu (InSIS.vse.cz) budou také po 20. 6.2017 zveřejněny testy včetně správných odpovědí.

Nahlížení do testů se uskuteční 21.6.2017 od 09:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin v místnosti č. NB109 v Nové budově, uchazeči se hlásí u paní Jany Stehlíkové.