Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

29.3.2018 - Děkanský den

18.4.2018 - Rektorský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Výsledek volby kandidáta na funkci děkana FFÚ VŠE

Související stránky

Ve volbě kandidáta na funkci děkana Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze konané na zasedání Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze dne 23. 2. 2018 byl na své druhé funkční období zvolen stávající děkan doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

V tajném hlasování hlasovalo všech 14 přítomných senátorů pro, nikdo nebyl proti a nikdo se hlasování nezdržel. Druhé funkční období děkana, do kterého jej jmenuje rektorka VŠE, začíná 1.4.2018 a končí 31.3.2022.