Výsledky a bodové hranice pro přijetí k bakalářskému studiu

Dosažený počet bodů a výsledek (ne)přijetí uchazeč zjistí v informačním systému VŠE v Praze na následujícím odkazu:

Na obory bakalářského studijního programu na Fakultě financí a účetnictví pro akademický rok 2018/2019 byli přijati uchazeči, kteří:

Zkratka Obor akademický rok 2017/2018 - minimální počet bodů
BP Bankovnictví a pojišťovnictví 115
DP Zdanění a daňová politika 107
FI Finance 126
UC Účetnictví a finanční řízení podniku 113
UP2 Vzdělávání v ekonomických předmětech 54

Více informací pro zájemce o bakalářské studium najdete na následující stránce:

Výsledky jsou přístupné po zadání rodného čísla. Cizinci mají rodné číslo uvedené v elektronické přihlášce. Na shora uvedeném odkazu (InSIS.vse.cz) budou také po skončení testů všech fakult VŠE zveřejněny testy včetně správných odpovědí.

Nahlížení do testů se uskuteční 25. 6. 2018 od 09:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin v místnosti č. 109 v Nové budově, uchazeči se hlásí u paní Jany Stehlíkové.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague