Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

9.9.2018 09:00 - 11.9.2018 18:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročníky

Hledat
Pokročilé hledání
Výsledky a bodové hranice pro přijetí k bakalářskému studiu 2018

Související stránky

Dosažený počet bodů a výsledek (ne)přijetí uchazeč zjistí v informačním systému VŠE v Praze na následujícím odkazu:

Na obory bakalářského studijního programu na Fakultě financí a účetnictví pro akademický rok 2018/2019 byli přijati uchazeči, kteří:

  • dosáhli středoškolského vzdělání a doloží to maturitním vysvědčením (resp. nostrifikační doložkou v případě vzdělání ze zahraničí) při zápisu do studia dne 21.  6.  2018,
  • v součtu z obou testů získali alespoň následující počet bodů:
Zkratka Obor akademický rok 2018/2019 - minimální počet bodů
BP Bankovnictví a pojišťovnictví 112
DP Zdanění a daňová politika 95
FI Finance 121
UC Účetnictví a finanční řízení podniku 106
UP2 Vzdělávání v ekonomických předmětech 62

Více informací pro zájemce o bakalářské studium najdete na následující stránce:

Výsledky jsou přístupné po zadání rodného čísla. Cizinci mají rodné číslo uvedené v elektronické přihlášce. Na shora uvedeném odkazu (InSIS.vse.cz) budou také po skončení testů všech fakult VŠE zveřejněny testy včetně správných odpovědí.

Nahlížení do testů:

  • se uskuteční 25. 6. 2018 od 09:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin
  • v místnosti č. 109 v Nové budově (nám. W. Churchilla 4, Praha 3),
  • uchazeči se hlásí u paní Jany Stehlíkové.