Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Křest překladu IPSAS do češtiny

Související stránky

V pondělí 26. března 2018 byl pokřtěn oficiální překlad "Příručky mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor" ve verzi z roku 2016. Jde o překlad mezinárodních účetních standardů IPSAS (International Public Sector Accounting Standards), které vydává IFAC (International Federation of Accountants) a které se používají v účetnictví a účetním výkaznictví účetních jednotek ve veřejném sektoru po celém světě.

Díky tomuto překladu se čeština stala teprve čtvrtým jazykem, do kterého bylo toto vydání přeloženo. Příručka byla představena odborné veřejnosti na konferenci "Mezinárodní standardy IPSAS v prostředí České republiky", kterou NKÚ uspořádal v kongresovém centru České národní banky a které se zúčastnila řada významných hostů jak na straně řečníků, tak i účastníků konference.

Překlad mezinárodních standardů vyšel jako dvojsvazková publikace, přeložené standardy mají přibližně 2 100 stran. Na Vlastní překlad připravila skupina překladatelů, která své texty předkládala k revizi oponentům a celý tento proces řídila devítičlenná redakční rada, jejímž předsedou byl Luboš Rokos (NKÚ). Dalšími jejími členy byli například Vladimír Zelenka z Komory auditorů ČR a FFÚ VŠE v Praze, děkan Fakulty účetnictví a financí VŠE Ladislav Mejzlík, Michal Svoboda, MF ČR a FFÚ VŠE či Petr Kříž, partner společnosti PricewaterhouseCoopers Audit. Práce na překladech trvala téměř jeden rok.