Postup přihlašování ke státní závěrečné zkoušce v bakalářském studijním programu – plán E

Obsah státní závěrečné zkoušky

Povinnými částmi státní závěrečné zkoušky jsou

Obhajoba bakalářské práce

Studijní obor  Katedra spravující obhajoby
 Bankovnictví a pojišťovnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Katedra měnové teorie a politiky
 Finance Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Katedra financí a oceňování podniku
Katedra měnové teorie a politiky
Katedra veřejných financí
 Účetnictví a finanční řízení podniku Katedra finančního účetnictví a auditingu
Katedra manažerského účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku
 Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání Katedra diaktiky ekonomických předmětů
 Zdanění a daňová politika Katedra veřejných financí

 Státní zkouška ze studijního oboru

Studijní obor Název státnicového předmětu a OKRUHY ke státní bakalářské zkoušce Katedra spravující SZZ Garant předmětu
Bankovnictví a pojišťovnictví BAP Bankovnictví a pojišťovnictví KBP, KMTP doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Finance FIN Finance KBP, KFOP,KMTP, KVF prof. Ing. Martin Mandel, CSc.
Účetnictví a finanční řízení podniku UFR Účetnictví a finanční řízení podniku KFUA, KFOP, KMU prof. Ing. Libuše Mullerová, CSc.
Učitelství praktického vyučování v ek. vzdělávání ZUP Učitelství praktického vyučování v ek. vzdělávání KDEP prof. Ing. Bohumil Král, CSc.
Zdanění a daňová politika ZDP Zdanění a daňová politika KVF prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.

Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague