Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Přihlašte se do Publikační soutěže děkana 2017

Související stránky

Soutěže se mohou zúčastnit všichni akademičtí pracovníci Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen FFÚ nebo fakulta). Do soutěže lze přihlásit článek uveřejněný v časopise s oponentním řízením (z databáze Web of Science či Scopus) v českém, slovenském nebo světovém jazyce z oborů finance, účetnictví a finanční řízení podniku a teorie vyučování ekonomických předmětů. Každý akademický pracovník může přihlásit max. 2 články.

K ocenění budou přijímány jen články vydané od října roku předešlého do konce září roku běžného. Ocenit článek lze pouze jednou. Za články v časopise s oponentním řízením se nepovažují příspěvky do sborníků.

Z článku musí být patrné, že byl zpracován akad. pracovníkem FFÚ v souvislosti s činností fakulty. V případě spoluautorství bude kladen důraz na podíl autorů z fakulty a dedikaci autorského podílu FFÚ.

Formální náležitosti přihlášky: Uchazeči jsou povinni do konce září běžného roku:

  1. odevzdat jeden exemplář časopisu se soutěžním článkem na místnost č. 111 nb; u el. časopisů i s obsahem příslušného čísla časopisu aby bylo patrno, že byl vydán,
  2. vyplnit a odeslat v elektronické podobě přihlášku do soutěže na elektronickou adresu andrea.jarkovska@vse.cz

Způsob hodnocení: Při hodnocení bude kladen důraz na zahraniční publikace, výši IF+AIS/SJR časopisu a respektovanost časopisu v akademické komunitě.

Více informací naleznete -zde-.